தமிழ்ப் போட்டிகள் / BTS Tamil competitions 2024

தமிழ்ப் போட்டிகள் / BTS Tamil competitions 2024 brisbanetamilschool March 26, 2024 BTS Tamil competitions (Poem/Speech/Verbal) At the Holland Park Campus On Saturday, 4th of May 2024 (04/05/2024).  எமது பாடசாலையின் 2024ம் ஆண்டுக்கான தமிழ்ப் போட்டிகள் (கவிதை/ பேச்சு/ வாய்மொழித் தொடர்பாடல்) வைகாசி மாதம் 4ம் திகதி (04/05/2023) Holland Park வளாகத்தில் பிற்பகல் 1.30 மணி முதல் 5:30 மணி வரை நடைபெறும்.  2024ம் ஆண்டு போட்டிகளுக்கான ஆக்கங்களும் (கவிதை,  பேச்சு, மற்றும்  வாய்மொழி தொடர்பாற்றல்), போட்டிகளுக்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும், போட்டி முடிவுகளின்  வடிவமும் கீழ் காணும் சுட்டியில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. https://brisbanetamilschool.org/dashboard/information-pack அனைத்துமாணவர்களும் இப்போட்டிகளில் பங்குபெற, மாணவர்களினதும் பெற்றோர்களினதும் ஒத்துழைப்பை அன்புடன் வேண்டுகின்றோம். போட்டிகளுக்கான குழுக்கள்: […]

BTS Competitions – 2022/ தமிழ்ப் போட்டிகள் – 2022

BTS Competitions – 2022/ தமிழ்ப் போட்டிகள் – 2022 brisbanetamilschool October 5, 2022 BTS Tamil competitions (Poem/Speech/Verbal) At the Holland Park Campus On Saturday, 15th of October 2022 (15/10/2022).  BTS Tamil competitions (Writing) At all Campuses On Saturday, 5th of November 2022 (5/11/2022)  வணக்கம் பெற்றோர்களே மாணவர்களே எமது பாடசாலையின் 2022ம் ஆண்டு போட்டிகளுக்கான ஆக்கங்களும் (கவிதை,  பேச்சு, மற்றும்  வாய்மொழித் தொடர்பாற்றல்), போட்டிகளுக்கான விதிமுறைகளும், விளக்கங்களும்  இந்த மின்னஞ்சலில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. போட்டிகளுக்கான  […]